U Bent In Beeld

Informatie over U Bent In Beeld wordt uitsluitend verstrekt pas na schriftelijke aanvraag. In uw vraag dient u te vermelden: uw achternaam, voorletters, adres en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer, emailadres, eventuele firmanaam of organisatie. Daarbij tevens uitgebreid verwoorden waarom u informatie wenst over UBentInBeeld (UBIB). Uw vraag kunt u versturen naar hein@wijzijninbeeld.nl .